شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق , 2011-04-19

عنوان : ( تعیین محل بهینه ادوات کلیدزنی در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط روش یادگیری تقویتی )

نویسندگان: هادی صفری فارمد , محمدباقر نقیبی سیستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033091,
author = {صفری فارمد, هادی and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {تعیین محل بهینه ادوات کلیدزنی در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط روش یادگیری تقویتی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق},
year = {2011},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {جایابی سکسیونرها،قابلیت اطمینان، توزیع انرژی الکتریکی، یادگیری تقویتی، بهینه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین محل بهینه ادوات کلیدزنی در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط روش یادگیری تقویتی
%A صفری فارمد, هادی
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J شانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
%D 2011

[Download]