بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق , 2012-11-12

عنوان : ( قیمت دهی در بازار برق به کمک Q-learning و قدرت بازار )

نویسندگان: رضا کاکولاریمی , محمدباقر نقیبی سیستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به فایل ضمیمه مراجعه شود

کلمات کلیدی

, بازار برق, قدرت بازار, Q-learning
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033094,
author = {کاکولاریمی, رضا and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {قیمت دهی در بازار برق به کمک Q-learning و قدرت بازار},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازار برق، قدرت بازار، Q-learning},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قیمت دهی در بازار برق به کمک Q-learning و قدرت بازار
%A کاکولاریمی, رضا
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2012

[Download]