اولین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2012-11-01

عنوان : ( یادگیری سارسا فازی با توزیع محلی پاداش )

نویسندگان: سلمان سلطانیان , محمدباقر نقیبی سیستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033096,
author = {سلطانیان, سلمان and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {یادگیری سارسا فازی با توزیع محلی پاداش},
booktitle = {اولین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {یادگیری ماشین، یادگیری تقویتی، کنترل فازی، یادگیری سارسا، یادگیری Q، توزیع پاداش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یادگیری سارسا فازی با توزیع محلی پاداش
%A سلطانیان, سلمان
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J اولین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
%D 2012

[Download]