همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی: مبانی، منابع و اصول , 2013-02-26

عنوان : ( تربیت مبتنی بر فطرت(تربیت فطرت گرا) با تأکید بر دیدگاه آیت الله محمدعلی شاه آبادی )

نویسندگان: مجتبی همتی فر , ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«فطرت» به عنوان یکی از بنیادی‌ترین مباحث انسان شناسی اسلامی و نظام تربیتی اسلامی، همواره مورد توجه اندیشمندان، فیلسوفان و مربیان مسلمان قرار داشته است. با این همه، با توجه به تفاوت منظر و موضعی که هر اندیشمند اتخاذ نموده، تفاسیر متنوع و تا حدی متفاوت از فطرت ارائه شده است؛ لذا تعریف، قلمرو و انواعی که برای فطرت در نظر گرفته می‌شود، تأثیر مستقیمی در الگوی ارائه شده در مورد ساختار روانی انسان از منظر اسلام خواهد داشت. آیت الله شاه آبادی از جمله برجسته‌ترین اندیشمندان معاصری است که بحث فطرت را مورد کنکاش قرار داده و بر اساس آن تلاش نموده است تا برای بسیاری از مباحث عمده اسلام، بنیانی نوین برپا نماید و از همین رو «فیلسوف فطرت» لقب گرفته است. این مقاله با پذیرفتن این مفروضه که «فطرت» به عنوان تقریر دینی از سرشت مشترک انسان، می‌تواند در تعریف، قلمرو، اهداف و ارکان (مبانی، اصول و روش‌ها) تعلیم و تربیت اسلامی نقش عمده‌ای ایفا نماید، بر آن است تا با بهره گیری از آرا و تقریر این فیلسوف، مجتهد و عارف معاصر، تصویری از الگوی ساختار روانی انسان فطری ارائه نماید. آیت الله شاه آبادی علاوه بر ویژگی‌هایی همچون غیر اکتسابی بودن و همگانی بودن فطرت در میان همه انسان‌ها، به ویژگی‌هایی چون بالقوه بودن، معصومیت از خطا و ثابت بودن فطرت اشاره می‌نماید. وی با ذکر جلوه‌های مختلف فطرت (از جمله فطرت‌های عالمه، حریت، افتقار، حب راحت)،‌ «فطرت عاشقه» را هسته اصلی ساختار روانی انسان معرفی می‌نماید.

کلمات کلیدی

, فطرت, محمدعلی شاه آبادی, الگوی ساختار روانی, تربیت فطرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033116,
author = {همتی فر, مجتبی and غفاری, ابوالفضل},
title = {تربیت مبتنی بر فطرت(تربیت فطرت گرا) با تأکید بر دیدگاه آیت الله محمدعلی شاه آبادی},
booktitle = {همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی: مبانی، منابع و اصول},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فطرت، محمدعلی شاه آبادی، الگوی ساختار روانی، تربیت فطرت مدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تربیت مبتنی بر فطرت(تربیت فطرت گرا) با تأکید بر دیدگاه آیت الله محمدعلی شاه آبادی
%A همتی فر, مجتبی
%A غفاری, ابوالفضل
%J همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی: مبانی، منابع و اصول
%D 2013

[Download]