سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( جنبه های حقوقی و اخلاقی اختراعات بیوتکنولوژی )

نویسندگان: سیده نگین یحیی زاده مشهدی , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پذیرش اختراعات بیوتکنولوژیکی توسط ادارات ثبت اختراع در دودهه اخیر و رشد اعطای ورقه های اختراع در این زمینه،ازلحاظ اخلاقی موجب چالشها و مجادلات قابل توجهی شده است . بعضی از این چالشها ناشی از نگاه انتقادی به اصل زیست فنّاوری و آثار زیست محیطی ناشی از دست ورزیهای ژنتیکی در موجودات زنده است. و بعضی راجع به برقراری منافع انحصاری برای صاحبان امتیاز اختراع و محدود شدن دسترسی اشخاص ثالث به فنّاوریهای زیستی است. در این مقاله پس ازبررسی تحولات قانونی مربوط و بیان جایگاه ملاحظات اخلاقی در قوانین ثبت اختراع، ضمن مطالعه چند نمونه از ورقه های اختراع در زمینه بیوتکنولوژی ،چگونگی مواجهه اداره های ثبت اختراع با این چالشها بررسی شده است . در قوانین ثبت اختراع بعضی از کشورها، مانند ایالات متحده، اساساً ملاحظات اخلاقی مد نظر قرار نگرفته، اما در بسیاری از قوانین،مانند کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع مسائل اخلاقی لحاظ شده است.لکن به طور کلی اداره های ثبت اختراع علی رغم حجم گسترده اعتراض های اخلاقی , جز در موارد بسیار نادر به ملاحظات اخلاقی توجه جدی ندارد.

کلمات کلیدی

, اختراعات بیوتکنولوژی, زیست فناوری, دست ورزی ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033155,
author = {یحیی زاده مشهدی, سیده نگین and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {جنبه های حقوقی و اخلاقی اختراعات بیوتکنولوژی},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اختراعات بیوتکنولوژی،زیست فناوری،دست ورزی ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جنبه های حقوقی و اخلاقی اختراعات بیوتکنولوژی
%A یحیی زاده مشهدی, سیده نگین
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]