مهندسی شیمی ایران, دوره (11), شماره (65), سال (2013-3) , صفحات (79-89)

عنوان : ( طراحی و ساخت تبخیر کننده ی خورشیدی همراه با آیینه های متمرکز کننده ی نور )

نویسندگان: مجید پاکیزه , سعید جاوی مقدم , مهدیه نامور محبوب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از تبخیر کننده های خورشیدی به دلیل مصرف پایین انرژی، ملاحظات زیست محیطی، سهولت عملکرد و هزینه پایین به عنوان جایگزین مناسب برای وسایل حرارتی با سوخت فسیلی مورد توجه محققین قرار گرفته است.در این تحقیق ابتدا مروری بر انواع تبخیر کننده های خورشیدی و نحوه عملکرد آنها انجام شده و درادامه مراحل طراحی و ساخت تبخیر کننده خورشیدی با قابلیت استفاده در واحدهای مسکونی ارائه شده است. مصرف برق دستگاه ساخته شده روزانه 800 وات ساعت می باشد و حداکثر 48 لیتر در روز محصول آب مقطر تولید می کند. هزینه تمام شده دستگاه در سه حالت: تبخیر 80% آب ورودی با بازده 100% و 50% جذب انرژی خورشیدی، تبخیر 100% آب ورودی با بازده 50% جذب انرژی خورشیدی بدون بازیابی انرژی بخار تولیدی و تبخیر 100% آب ورودی با بازده 50% جذب انرژی خورشیدی با بازیابی انرژی بخار تولیدی در دو حالت 50% و 75% محاسبه و نتایج حاصل ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, تبخیر کننده ی خورشیدی, محیط زیست, انرژی خورشیدی, نمک زدایی, انرژی حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033157,
author = {پاکیزه, مجید and جاوی مقدم, سعید and نامور محبوب, مهدیه},
title = {طراحی و ساخت تبخیر کننده ی خورشیدی همراه با آیینه های متمرکز کننده ی نور},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {65},
month = {March},
issn = {1735-5400},
pages = {79--89},
numpages = {10},
keywords = {تبخیر کننده ی خورشیدی، محیط زیست، انرژی خورشیدی، نمک زدایی، انرژی حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و ساخت تبخیر کننده ی خورشیدی همراه با آیینه های متمرکز کننده ی نور
%A پاکیزه, مجید
%A جاوی مقدم, سعید
%A نامور محبوب, مهدیه
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2013

[Download]