بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2012-05-15

عنوان : ( طراحی فیلتر دو مودی با موجبر مجتمع شده در زیرلایه (SIW) با برش مربعی )

نویسندگان: مرتضی رضائی , امیررضا عطاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک محفظه تشدید SIW جدید برای عملکرد دو مودی ارائه شده است. به کمک این ساختار، تنها با استفاده از یک محفظه تشدید فیزیکی یک فیلتر با دو قطب و دو صفر انتقال طراحی شده است. این فیلتر از مودهای شبه TE102 و شبه TE201 استفاده نموده و به کمک دو خط مایکرواستریپی 50Ω تغذیه میگردد. فیلتر پیشنهادی به کمک نرم افزار HFSS شبیه سازی شده و عملکرد دو مودی و ماتریس تزویج آن مورد بررسی قرار گرفته است. این فیلتر دارای پهنای باند نسبی 2.95% در فرکانس مرکزی 9.98GHz و صفرهای انتقال 9.44GHz و 10.78GHz میباشد.

کلمات کلیدی

, ساختار SIW, فیلتر دو مودی, ماتریس تزویج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033171,
author = {رضائی, مرتضی and عطاری, امیررضا},
title = {طراحی فیلتر دو مودی با موجبر مجتمع شده در زیرلایه (SIW) با برش مربعی},
booktitle = {بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {ساختار SIW، فیلتر دو مودی، ماتریس تزویج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی فیلتر دو مودی با موجبر مجتمع شده در زیرلایه (SIW) با برش مربعی
%A رضائی, مرتضی
%A عطاری, امیررضا
%J بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2012

[Download]