علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (11), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (235-240)

عنوان : ( نقش مورفولوژی دانه گرده در تاکسونومی گونه های قدومه (تیره کلمیان: بخش گاموسپالوم) )

نویسندگان: احمدرضا بهرامی , فرخ قهرمانی نژاد , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , زهرا نظری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مورفولوژی دانۀ گرده در هشت گونه متعلق به جنس قدومه بخش گاموسپالوم از دو سری کوناتا و لیبر با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. تیپ کلی دانۀ گرده در تمام نمونه‌ها سه شیاری و شکل دانه‌های گرده در تمام نمونه‌های پرولیت، از دید استوایی بیضوی کشیده و از دید قطبی دایره‌ای بود. دانه‌های گرده از لحاظ صفات کمی نظیر طول قطبی/ قطر استوایی و نسبت طول قطبی به قطر استوایی تفاوت چشم‌گیری داشتند. بر اساس صفات کمی سه گروه در بخش گاموسپالوم قابل تشخیص بود. بر پایه این نتایج جدایی بخش را به دوسری لیبرا و کوناتا تأیید و سری لیبرا نیز به دو زیرسری لپیدوت و استلیت تقسیم شد.

کلمات کلیدی

Alyssum؛ Gamosepalum؛ libera؛ Connata؛ دانه گرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033188,
author = {بهرامی, احمدرضا and فرخ قهرمانی نژاد and اجتهادی, حمید and معماریانی, فرشید and نظری, زهرا},
title = {نقش مورفولوژی دانه گرده در تاکسونومی گونه های قدومه (تیره کلمیان: بخش گاموسپالوم)},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2013},
volume = {11},
number = {4},
month = {January},
issn = {1686-8222},
pages = {235--240},
numpages = {5},
keywords = {Alyssum؛ Gamosepalum؛ libera؛ Connata؛ دانه گرده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش مورفولوژی دانه گرده در تاکسونومی گونه های قدومه (تیره کلمیان: بخش گاموسپالوم)
%A بهرامی, احمدرضا
%A فرخ قهرمانی نژاد
%A اجتهادی, حمید
%A معماریانی, فرشید
%A نظری, زهرا
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2013

[Download]