پژوهشنامه بازرگانی, دوره (15), شماره (62), سال (2012-4) , صفحات (49-73)

عنوان : ( پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموار سازی هالت وینترز )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , زورار پرمه , الهام اسماعیلی پور , عبدالرسول قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات مهم تنظیم بازار داخلی فقدان پیش‌بینی مناسب از قیمت‌های آتی بازار می‌باشد که موجب شده دولت نتواند سیاست منسجمی را به منظور کنترل نوسانات بازار اتخاذ نماید. بر این اساس پیش‌بینی قیمت کالاها در تنظیم بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما نکته مهم آن است که کدام‌یک از روش‌های پیش‌بینی می‌تواند به مدیران و تصمیم‌گیرندگان بخش‌های اقتصادی و بازرگانی در اعمال تصمیم بهینه یاری دهد. به همین منظور در این مقاله با استفاده از سه روش هموارسازی هالت وینترز، باکس-جنکینز(ARIMA) و شبکه عصبی مصنوعی به پیش‌بینی ماهانه قیمت یکی از کالاهاس اساسی (تخم‌مرغ) پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که از بین این سه روش پیش‌بینی نتایج حاصله از روش شبکه عصبی به واقعیت نزدیکتر بوده و می‌تواند به سیاست‌گذاران در ارائه تصمیمات مناسب یاری رساند.

کلمات کلیدی

, پیش‌بینی قیمت , ARIMA , شبکه عصبی, هموارسازی هالت وینترز, تخم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033236,
author = {کهنسال, محمدرضا and پرمه, زورار and الهام اسماعیلی پور and عبدالرسول قاسمی},
title = {پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموار سازی هالت وینترز},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2012},
volume = {15},
number = {62},
month = {April},
issn = {1735-0794},
pages = {49--73},
numpages = {24},
keywords = {پیش‌بینی قیمت ، ARIMA ، شبکه عصبی، هموارسازی هالت وینترز، تخم مرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموار سازی هالت وینترز
%A کهنسال, محمدرضا
%A پرمه, زورار
%A الهام اسماعیلی پور
%A عبدالرسول قاسمی
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2012

[Download]