پژوهشنامه بازرگانی, دوره (15), شماره (63), سال (2012-8) , صفحات (137-168)

عنوان : ( بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ )

نویسندگان: امید گیلان پور , محمدرضا کهنسال , زورار پرمه , الهام اسماعیلی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله سعی شده ضمن بررسی مداخلات دولت در بازار گوشت‌مرغ به بررسی آثار این مداخلات با استفاده از مدل بازارهای مرتبط فلوید پرداخته شود. بنابراین آثار چهار دسته سیاست افزایش قیمت گوشت‌مرغ،تغییر قیمت کنجاله، تغییر قیمت جوجه یک روزه و تغییر قیمت ذرت شبیه‌سازی شده‌اند. نتایج نشان داد که در اثر افزایش 1 درصد در قیمت مرغ، تولید آن به میزان 13/0 درصد افزایش و تقاضای گوشت مرغ به میزان 58/0 درصد کاهش می‌یابد.به‏علاوه افزایش یک درصد قیمت کنجاله سویا موجب افزایش 56/0 درصد در قیمت گوشت‌مرغ خواهد شد و همین امر تقاضای آن را به میزان 32/0 درصد کاهش می‌دهد. افزایش یک درصد قیمت ذرت، قیمت تمام شده گوشت‌مرغ را 86/0 درصد افزایش داده و مصرف آن را به میزان 5/0 درصد کاهش خواهد داد. افزایش یک درصد قیمت جوجه یک روزه، موجب افزایش 9/0 درصد در قیمت تمام شده گوشت‌مرغ و کاهش تقاضا به میزان 53/0 درصد می‌گردد

کلمات کلیدی

, گوشت مرغ, مدل فلوید, تنظیم بازار, کنجاله سویا, ذرت, جوجه یک روزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033237,
author = {امید گیلان پور and کهنسال, محمدرضا and پرمه, زورار and الهام اسماعیلی پور},
title = {بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ},
journal = {پژوهشنامه بازرگانی},
year = {2012},
volume = {15},
number = {63},
month = {August},
issn = {1735-0794},
pages = {137--168},
numpages = {31},
keywords = {گوشت مرغ، مدل فلوید، تنظیم بازار، کنجاله سویا، ذرت، جوجه یک روزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر مداخلات دولت در بازار گوشت مرغ
%A امید گیلان پور
%A کهنسال, محمدرضا
%A پرمه, زورار
%A الهام اسماعیلی پور
%J پژوهشنامه بازرگانی
%@ 1735-0794
%D 2012

[Download]