مشهد پژوهی, دوره (4), شماره (6), سال (2011-8) , صفحات (93-108)

عنوان : ( بررسی و تحلیل دلایل مراجعه و عدم مراجعه به بازارهای شهرداری با استفاده از تحلیل تمایزی: مطالعه موردی بازارهای میوه شهرداری مشهد )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی و تحلیل دلایل مراجعه و عدم مراجعه خانوارهای شهر مشهد به بازارهای شهرداری می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از پیمایش‎های میدانی و تکمیل 260 پرسشنامه از مشتریان بازارهای میوه و تره بار شهرداری و خانوارهایی که به بازار مراجعه می کنند و آنهایی که کمتر یا اصلا مراجعه نمی کنند بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل تمایزی و در نظر گرفتن 21 متغیر استفاده شد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که اصلی ترین متغیرهای تأثیرگذار در تمایز بین خانوارهایی که به بازارهای میوه شهرداری مراجعه می کنند با خانوارهایی که مراجعه نمی کنند و یا کمتر مراجعه می کنند به ترتیب اهمیت آنها: کیفیت میوه و تره بار، قیمت میوه و تره بار، رضایت کلی از بازار میوه و تره بار، وجود و دسترسی به پارکینگ، جنسیت مراجعه‌کنندگان، موقعیت جغرافیایی و دسترسی خانوارها به بازار و رفتار فروشندگان می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی در راستای افزایش مراجعه خانوارها به بازارهای شهرداری ارائه شد.

کلمات کلیدی

, خانوارهای شهر مشهد , شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033239,
author = {کهنسال, محمدرضا and رفیعی دارائی, هادی},
title = {بررسی و تحلیل دلایل مراجعه و عدم مراجعه به بازارهای شهرداری با استفاده از تحلیل تمایزی: مطالعه موردی بازارهای میوه شهرداری مشهد},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {6},
month = {August},
issn = {2008-5826},
pages = {93--108},
numpages = {15},
keywords = {خانوارهای شهر مشهد ، شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل دلایل مراجعه و عدم مراجعه به بازارهای شهرداری با استفاده از تحلیل تمایزی: مطالعه موردی بازارهای میوه شهرداری مشهد
%A کهنسال, محمدرضا
%A رفیعی دارائی, هادی
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2011

[Download]