پژوهشنامه ادیان, دوره (4), شماره (11), سال (2012-4) , صفحات (25-45)

عنوان : ( تغییر دین تدریجی آگوستین به مسیحیت )

نویسندگان: مهدی حسن زاده , الهام موحدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخلاف نظریاتی که در آنها تغییر دین آگوستین به مسیحیت دفعی و اتفاقی تلقی شده است، این تغییر، چهارچوب یک فرآیند را دارد. عوامل زمینه ای، مانند سیاست دینیِ وقت، خانواده، اقتصاد و نیز تجربیات شخصی خود آگوستین باعث می شد که قوی ترین مقصد برای تغییر دین او مسیحیت باشد؛ زیرا در اکثر آنها مسیحیت کانون توجه و عنایت بود. عواملی همچون بحران، جستجو و فعالیت، برخورد با مبلغ، و تعامل با کسانی که یا تجربه ی مسیحی شدن داشتند و یا سرنوشت کسانی را با چنین تجربه ای برای او بازگو می کردند، گرایش وی را به مسیحیت بیشتر ساخته، عقلا او را در این باره مجاب ساخت. در نهایت، تجربه ی شنیدن صدای کودک منجر به تصمیم او بر پذیرش نهایی مسیحیت شد؛ ادامه ی روند تغییر دین وی را می توان در اثرات آن دنبال کرد، یعنی آرامش باطنی پیدا شده برای آگوستین، و تأثیر خود او بر مسیحیت.

کلمات کلیدی

, آگوستین, انواع تغییر دین, زمینه, بحران, جستجو, مبلّغ, تعامل, تعهد, اثرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033242,
author = {حسن زاده, مهدی and موحدی, الهام},
title = {تغییر دین تدریجی آگوستین به مسیحیت},
journal = {پژوهشنامه ادیان},
year = {2012},
volume = {4},
number = {11},
month = {April},
issn = {2008-0476},
pages = {25--45},
numpages = {20},
keywords = {آگوستین، انواع تغییر دین، زمینه، بحران، جستجو، مبلّغ، تعامل، تعهد، اثرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییر دین تدریجی آگوستین به مسیحیت
%A حسن زاده, مهدی
%A موحدی, الهام
%J پژوهشنامه ادیان
%@ 2008-0476
%D 2012

[Download]