پانزدهمین همایش ملی برنج کشور , 2013-02-19

عنوان : ( بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید، صادرات و واردات برنج ایران )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , احمدرضا شاهپوری , بهزاد فکاری سردهائی , ماریه نگهدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ ارز نشان دهنده قدرت پول داخل به پول کشوری خارجی است که از عوامل تاثیر گذار بر تجارت می باشد، این اثرگذاری در تجارت محصولات کشاورزی نیز خودنمایی می‌کند. برنج از کالاهای اساسی می باشد که حضور آن بر سر سفره ایرانی عادت شده است. با توجه به این مسئله، هدف از این پژوهش بررسی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تولید و تجارت این محصول استراتژیک می‌باشد. برای برآورد اهداف مطالعه، به روش GARCH 1 نوسانات نرخ ارز واقعی طی دوره‌ی 1390-1340 مدل سازی ‌شد. نتایج حاکی از این است که نوسانات نرخ ارز بر تولید برنج اثر معنی‌داری ندارد ولی بر صادرات و واردات برنج اثر معنی‌داری از نظر آماری می‌گذارد که به مرور زمان تعدیل نمی‌شود

کلمات کلیدی

, برنج, مدل خوتوضیح برداری, تابع واکنش به ضربه, نرخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033246,
author = {کهنسال, محمدرضا and شاهپوری, احمدرضا and فکاری سردهائی, بهزاد and ماریه نگهدار},
title = {بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید، صادرات و واردات برنج ایران},
booktitle = {پانزدهمین همایش ملی برنج کشور},
year = {2013},
location = {ساری, ايران},
keywords = {برنج، مدل خوتوضیح برداری، تابع واکنش به ضربه، نرخ ارز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید، صادرات و واردات برنج ایران
%A کهنسال, محمدرضا
%A شاهپوری, احمدرضا
%A فکاری سردهائی, بهزاد
%A ماریه نگهدار
%J پانزدهمین همایش ملی برنج کشور
%D 2013

[Download]