مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (9), شماره (34), سال (2012-11) , صفحات (25-48)

عنوان : ( آیا مجمع کشورهای صادرکننده گاز یک کارتل است؟ )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , جلال دهنوی , علی طاهری فرد هنجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین تحولات بازار گاز تا به امروز، تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001، در تهران بوده است. تلاش برای افزایش قیمت گاز، ایجاد همگنی در سیاست های صادراتی کشورهای عضو و همچنین ارائه یک مدل جهانی برای بازار گاز از جمله مهم ترین اهدافی است که کشورهای عضو دنبال می کنند. تشکیل مجمع، این نگرانی را در بین کشورهای واردکننده گاز به وجود آورده که یک کارتل (اوپک گازی) در بازار گاز در حال شکل گیری است و این مسئله از دید مصرف کنندگان به معنای بر هم خوردن امنیت عرضه و افزایش قیمت گاز است. نتایج مطالعه مبین آن است که مجمع قابلیت و پتانسیل زیادی برای تأثیرگذاری بر بازار دارد ولی در عین حال برای تبدیل شدن به کارتل یا هر نهاد تأثیرگذار دیگری در بازار گاز با برخی موانع اساسی رو به رو است. از این رو، با توجه به شرایط بازار گاز، ساختار کنونی مجمع و موانع پیش روی آن، حداقل در آینده نزدیک امکان تشکیل کارتل در بازار گاز وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, بازار گاز, کارتل, مجمع کشورهای صادرکننده گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033298,
author = {فلاحی, محمدعلی and دهنوی, جلال and طاهری فرد هنجنی, علی},
title = {آیا مجمع کشورهای صادرکننده گاز یک کارتل است؟},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {34},
month = {November},
issn = {1735-1626},
pages = {25--48},
numpages = {23},
keywords = {بازار گاز، کارتل، مجمع کشورهای صادرکننده گاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آیا مجمع کشورهای صادرکننده گاز یک کارتل است؟
%A فلاحی, محمدعلی
%A دهنوی, جلال
%A طاهری فرد هنجنی, علی
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2012

[Download]