اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (19), شماره (3), سال (2012-8) , صفحات (101-121)

عنوان : ( ﺗﺄثیر مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی )

نویسندگان: محمدحسین حسین زاده بحرینی , محمدعلی فلاحی , فاطمه عرفانی جهانشاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بنگاه‌های اقتصادی در راه‌اندازی، به‌کارگیری عوامل تولید و دیگر مراحل یک کسب‌وکار با قوانین و مقررات زیادی مواجه‌اند. به نظر می‌رسد مقررات دست‌وپاگیر اداری در محیط کسب‌ وکار، یکی از موانع مهم تولید و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در کشورهای مختلف جهان، بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع بخش خصوصی، به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته ‌شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله جهت بررسی تأثیر قوانین و مقررات کسب‌وکار بر رشد اقتصادی، شاخصی با عنوان «سختی مقررات کسب‌وکار» با استفاده از داده‌های بانک جهانی ساخته شده است. برآورد الگو به روش داده‌های تابلویی برای نمونه 62 کشور طی سال‌های 2003-2006 انجام شده است. نتایج حاصل از برآوردهای رگرسیونی نشان می‌دهد مقررات سخت و پیچیده کسب‌وکار بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب تأثیر منفی می‌گذارد.

کلمات کلیدی

, محیط کسب‌وکار, مقررات کسب‌وکار, رشد اقتصادی, داده‌های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033301,
author = {حسین زاده بحرینی, محمدحسین and فلاحی, محمدعلی and عرفانی جهانشاهی, فاطمه},
title = {ﺗﺄثیر مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2012},
volume = {19},
number = {3},
month = {August},
issn = {2251-7790},
pages = {101--121},
numpages = {20},
keywords = {محیط کسب‌وکار، مقررات کسب‌وکار، رشد اقتصادی، داده‌های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺗﺄثیر مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی
%A حسین زاده بحرینی, محمدحسین
%A فلاحی, محمدعلی
%A عرفانی جهانشاهی, فاطمه
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2012

[Download]