کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , 2013-01-24

عنوان : ( بررسی ساختار تشریحی برخی از گونه های Ephedraceae). Ephedra L )در شمال شرق ایران )

نویسندگان: آیدا انصاری , جمیل واعظی , پروانه ابریشم چی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر صفات مربوط به 5 گونه از جنس Ephedra L. از خانواده Ephedraceae در شمال شرق ایران بررسی شد. جنس افدرا حدواسط بازدانگان و نهاندانگان است و صفاتی از هر دو زیرشاخه را در بر دارد که در مورد صفات تشریحی نسبت به بازدانگان قرابت بیشتری با نهاندانگان دارد. گونه های مورد مطالعه در این تحقیق عبارت اند از: E. intermedia، E.foliata، E. major، E. sarcocarpa و E. strobilaceae. نتایج حاصل از مطالعات تشریحی ساقه، این پنج گونه را از یکدیگر متمایز کرده، اما مطالعات تاکسونومی کلاسیک را تائید نمی نماید.

کلمات کلیدی

, ساقه, صفات تشریحی, Ephedra, شمال شرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033302,
author = {انصاری, آیدا and واعظی, جمیل and ابریشم چی, پروانه},
title = {بررسی ساختار تشریحی برخی از گونه های Ephedraceae). Ephedra L )در شمال شرق ایران},
booktitle = {کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {ساقه، صفات تشریحی، Ephedra، شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختار تشریحی برخی از گونه های Ephedraceae). Ephedra L )در شمال شرق ایران
%A انصاری, آیدا
%A واعظی, جمیل
%A ابریشم چی, پروانه
%J کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی
%D 2013

[Download]