دومین همایش ملی علم و هندبال , 2012-10-17

عنوان : ( رابطه بین قدرت دست برتر و طول انگشتان دست و سطح تستوسترون در هندبالیست های دختر تمرین کرده )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , امیر رشیدلمیر , محمود حجازی , زهره محلی , اعظم پره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه بین قدرت دست برتر و طول انگشتان دست و سطح تستوسترون در هندبالیست های دختر تمرین کرده

کلمات کلیدی

, قدرت , تستوسترون, هندبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033303,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and رشیدلمیر, امیر and محمود حجازی and محلی, زهره and اعظم پره},
title = {رابطه بین قدرت دست برتر و طول انگشتان دست و سطح تستوسترون در هندبالیست های دختر تمرین کرده},
booktitle = {دومین همایش ملی علم و هندبال},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قدرت - تستوسترون- هندبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین قدرت دست برتر و طول انگشتان دست و سطح تستوسترون در هندبالیست های دختر تمرین کرده
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A رشیدلمیر, امیر
%A محمود حجازی
%A محلی, زهره
%A اعظم پره
%J دومین همایش ملی علم و هندبال
%D 2012

[Download]