دومین همایش استعداد یابی ورزشی , 2012-10-17

عنوان : ( رابطه بین قدرت دست برتر و ویژگیهای آنترو پومتریک اندام فوقانی در والیبالیست های دختر نوجوان )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , الهه فرجی , فاطمه سروری , افسانه تقی زاده نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بین انگشت شست و اشاره و بین شست و حلقه و حداکثر قدرت دست رابطه وجود دارد

کلمات کلیدی

, قدرت دست برتر , ویژگیهای آنترو پومتریک , اندام فوقانی , والیبالیست های دختر نوجوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033307,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and فرجی, الهه and سروری, فاطمه and تقی زاده نادری, افسانه},
title = {رابطه بین قدرت دست برتر و ویژگیهای آنترو پومتریک اندام فوقانی در والیبالیست های دختر نوجوان},
booktitle = {دومین همایش استعداد یابی ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قدرت دست برتر - ویژگیهای آنترو پومتریک - اندام فوقانی - والیبالیست های دختر نوجوان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین قدرت دست برتر و ویژگیهای آنترو پومتریک اندام فوقانی در والیبالیست های دختر نوجوان
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A فرجی, الهه
%A سروری, فاطمه
%A تقی زاده نادری, افسانه
%J دومین همایش استعداد یابی ورزشی
%D 2012

[Download]