دومین همایش استعداد یابی ورزشی , 2012-10-17

عنوان : ( رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مائده تقی زاده کرمان , سمانه فراحتی , زهره محلی , نرگس نوری سرحوضکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضخامت چربی زیر پوستی بر دامنه حرکتی تاشدن تاثیر منفی دارد

کلمات کلیدی

, ویژگیهای آنتروپومتری , انعطاف پذیری مفصل ران, دختران نوجوان مدارس فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033309,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and تقی زاده کرمان, مائده and فراحتی, سمانه and محلی, زهره and نوری سرحوضکی, نرگس},
title = {رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال},
booktitle = {دومین همایش استعداد یابی ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویژگیهای آنتروپومتری - انعطاف پذیری مفصل ران- دختران نوجوان مدارس فوتبال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A تقی زاده کرمان, مائده
%A فراحتی, سمانه
%A محلی, زهره
%A نوری سرحوضکی, نرگس
%J دومین همایش استعداد یابی ورزشی
%D 2012

[Download]