دومین همایش استعداد یابی ورزشی , 2012-10-17

عنوان : ( رابطه بین قدرت دست و متغیر های آنتروپومتری اختصاصی دست در هند بالیست های دختر تمرین کرده )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , امیر رشیدلمیر , زهره محلی , مائده تقی زاده کرمان , رضوانه نژادحسین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محیط فرضی p4 پیشگوی بسیار قوی برای قدرت دست برتر می باشد

کلمات کلیدی

, قدرت دست , متغیر های آنتروپومتری اختصاصی دست, هند بالیست های دختر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033310,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and رشیدلمیر, امیر and محلی, زهره and تقی زاده کرمان, مائده and نژادحسین, رضوانه},
title = {رابطه بین قدرت دست و متغیر های آنتروپومتری اختصاصی دست در هند بالیست های دختر تمرین کرده},
booktitle = {دومین همایش استعداد یابی ورزشی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قدرت دست - متغیر های آنتروپومتری اختصاصی دست- هند بالیست های دختر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین قدرت دست و متغیر های آنتروپومتری اختصاصی دست در هند بالیست های دختر تمرین کرده
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A رشیدلمیر, امیر
%A محلی, زهره
%A تقی زاده کرمان, مائده
%A نژادحسین, رضوانه
%J دومین همایش استعداد یابی ورزشی
%D 2012

[Download]