اولین همایش ملی زرشک و عناب , 2011-11-09

عنوان : ( مطالعات مولکولی بر روی تنوع ژنومی اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp) )

نویسندگان: سعید ملک زاده شفارودی , سمیه عباسی , هاجر شایسته , فرج اله شهریاری احمدی , کمال غوث ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عناب (Zizyphus jujuba Mill.) یکی از گیاهان باغی مهم با گونه ها و واریته های متنوع در منطقه آسیای مرکزی وغربی است که در بسیاری از مناطق و استان های ایران پراکنش طبیعی دارد. این تحقیق با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و ژنومی با استفاده از مارکر های مولکولی ISSR و RAPD و نیز ژن کلروپلاستی matK که یکی از ژن های مرجع در بارکدینگ DNA است، به مطالعه کلکسیون عناب ایران - شامل نمونه های جمع آوری شده از هشت استان – در استان خراسان جنوبی می پردازد. تنوع قابل ملاحظه ای در میان 29 اکوتیپ مورد بررسی با کمک مارکرهای یاد شده بشکل نسبتا مشابهی بدست آمد. از میان 13 پرایمر ISSR تست شده، 6 پرایمر نظیر(AC)8YT و (GA)8A انتخاب شده و 84 مکان باندی بدست آمد که در 83% موارد، پلی مورفیسم مناسبی نشان داد. همچنین از میان 15 پرایمر تصادفی مارکر RAPD تست شده، بیش از 80% پلی مورفیسم بین مکان های تکثیر شده از 6 پرایمر مشاهده شد. نتایج آنالیز کلاستر (UPGMA) نیز این اکوتیپ ها را در 4 تا 7 گروه اصلی دسته بندی نمود. بررسی های فیلوژنتیکی با استفاده از ژن matK وجود حداقل سه گونه مختلف را در میان اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران اثبات نمود. بطور کلی تنوع عناب ایران عموما در سه استان مازندران، اصفهان و خراسان جنوبی یافت شده و خراسان جنوبی تقریبا کل تنوع موجود در ایران را به عنوان یک هسته مرکزی تنوع در بر می گیرد.

کلمات کلیدی

, نشانگر های مولکولی , ISSR , RAPD , matK , Zizyphus jujuba
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033321,
author = {ملک زاده شفارودی, سعید and عباسی, سمیه and شایسته, هاجر and شهریاری احمدی, فرج اله and کمال غوث},
title = {مطالعات مولکولی بر روی تنوع ژنومی اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp)},
booktitle = {اولین همایش ملی زرشک و عناب},
year = {2011},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {نشانگر های مولکولی ، ISSR ، RAPD ، matK ، Zizyphus jujuba},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات مولکولی بر روی تنوع ژنومی اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp)
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A عباسی, سمیه
%A شایسته, هاجر
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A کمال غوث
%J اولین همایش ملی زرشک و عناب
%D 2011

[Download]