دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (22), شماره (94), سال (2012-11) , صفحات (54-61)

عنوان : ( تاثیر برنامه تمرین در آب بر خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , مرتضی سعیدی , فاطمه سروری , مریم خورشیدسخن گوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمرین در آب باعث کاهش خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می شود

کلمات کلیدی

, تمرین در آب , خستگی , زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033348,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and مرتضی سعیدی and سروری, فاطمه and خورشیدسخن گوی, مریم},
title = {تاثیر برنامه تمرین در آب بر خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences},
year = {2012},
volume = {22},
number = {94},
month = {November},
issn = {1735-9260},
pages = {54--61},
numpages = {7},
keywords = {تمرین در آب -خستگی -زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر برنامه تمرین در آب بر خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A مرتضی سعیدی
%A سروری, فاطمه
%A خورشیدسخن گوی, مریم
%J دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
%@ 1735-9260
%D 2012

[Download]