آب و خاک, دوره (26), شماره (6), سال (2013-2) , صفحات (1522-1534)

عنوان : ( مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه‌ی تصمیم بیزی )

نویسندگان: حدیث مهاجرانی , مجید خلقی , ابوالفضل مساعدی , مهدی مفتاح هلقی , امیر سعدالدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره‌برداری بی‌رویه از آبخوان‌ها در بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر موجب افت و کاهش کیفیت آبخوان‌ها شده است. از این‌رو، استفاده از علوم و تکنولوژی جدید در مدیریت این منابع آبی ارزشمند اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از انجام این پژوهش، مدیریت کمی بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی با شبکه‌ی تصمیم بیزی است. دشت کردکوی در استان گلستان به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شد. این منطقه براساس مقادیر ضریب قابلیت انتقال و نیز ضریب هدایت الکتریکی در نقاط مختلف دشت به سه ناحیه تقسیم‌بندی شد. سپس پارامترهای شبکه بیزی در هر یک از این سه ناحیه به دست آمد. سناریوهای مدیریتی در قالب سه گروه اصلی و براساس دو متغیر تصمیم \\\"الگوی کشت\\\" و \\\"نیاز آبی شرب\\\" در هر یک از ناحیه‌ها طراحی و اجرا شد. نتایج اجرای سناریوهای مدیریتی، ویژگی‌های متغیرهای مختلف را در هر ناحیه به خوبی مشخص کرد. امکان ایجاد خسارات جبران ناپذیر بر سفره آب زیرزمینی این منطقه براساس نتایج حاصل و با توجه به خصوصیات آبخوان در نقاط مختلف دشت، در صورت اعمال بهره‌برداری‌های مدیریت نشده و غیراصولی، وجود دارد. نتایج نشان داد که استفاده از شبکه‌های تصمیم‌گیری بیزی در مدیریت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی می‌تواند کمک شایانی به مدیران و برنامه‌ریزان به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح منابع آب بنماید.

کلمات کلیدی

, سطح ایستابی, تئوری بیز, نرم‌افزار نتیکا, احتمالات شرطی, استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033357,
author = {حدیث مهاجرانی and مجید خلقی and مساعدی, ابوالفضل and مهدی مفتاح هلقی and امیر سعدالدین},
title = {مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه‌ی تصمیم بیزی},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {26},
number = {6},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {1522--1534},
numpages = {12},
keywords = {سطح ایستابی، تئوری بیز، نرم‌افزار نتیکا، احتمالات شرطی، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه‌ی تصمیم بیزی
%A حدیث مهاجرانی
%A مجید خلقی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مهدی مفتاح هلقی
%A امیر سعدالدین
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2013

[Download]