شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( مطالعات ژئوشیمیایی و پتروژنز کوارتزدیوریت و گرانودیوریت های منطقه معین آباد (جنوب شرق قاین) )

نویسندگان: اعظم رجبی , مرتضی رزم آرا فرزقی , فاطمه سرخوش , وجیهه عمادی کیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: توده نفوذی استوک گرانیتوئیدی معین آباد با استفاده از آنالیزهایXRF مورد بررسی قرار گرفت. بررسی عناصر فرعی و فراوانی عناصر LILE از قبیل Th, U, Rb, K, La و تهی شدگی عناصر HFSE بیانگر ماده مذاب با منشا حاشیه فعال قاره ای است. هم چنین بررسی عناصر نادر خاکی و غنی شدگی عناصر LREE نسبت به MREE و HREE، همراه با آنومالی منفی Eu، می تواند بیانگر اهمیت نقش تفریق در طی فرایند تکامل گرانیتوئیدهای منطقه باشد. مطالعات ژئوشیمی عناصر اصلی نشان داد توده نفوذی پرآلومینوس تا متاآلومینوس و کالکوآلکالن (Na2O>K2O) است. این توده در رده تیپ I و موقعیت تکتونیکی همزمان با برخورد قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: گرانیتوئید های معین آباد, حاشیه فعال قاره ای , پرآلومینوس, همزمان با برخورد, REE
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033367,
author = {رجبی, اعظم and رزم آرا فرزقی, مرتضی and سرخوش, فاطمه and عمادی کیا, وجیهه},
title = {مطالعات ژئوشیمیایی و پتروژنز کوارتزدیوریت و گرانودیوریت های منطقه معین آباد (جنوب شرق قاین)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: گرانیتوئید های معین آباد، حاشیه فعال قاره ای ، پرآلومینوس، همزمان با برخورد، REE},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات ژئوشیمیایی و پتروژنز کوارتزدیوریت و گرانودیوریت های منطقه معین آباد (جنوب شرق قاین)
%A رجبی, اعظم
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A سرخوش, فاطمه
%A عمادی کیا, وجیهه
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]