شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( مطالعات ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگهای مافیک و حدواسط افیولیت ملانژهای منطقه سورند (جنوب شرق قائن، خراسان جنوبی) )

نویسندگان: فاطمه سرخوش , مرتضی رزم آرا فرزقی , وجیهه عمادی کیا , اعظم رجبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مطالعه مدون ژئوشیمی بر روی گابروهای افیولیت (ترکیب بازالتی) منطقه سورند (در جنوب شرق قائن) نشان از تعلق این واحدها به موقعیت پشته های میان اقیانوسی دارد. بر مبنای توزیع عناصر REE دو خصوصیت اصلی ژئوشیمیایی شناسایی شد. یک نوع از آنها خصوصیت ژئوشیمیایی N-MORB را دارا می باشد. این نوع درگابروهای مرتبط با افیولیت مشاهده می شود. نوع دیگر خصوصیت ژئوشیمیایی T-MORB را دارا می باشدکه این نوع در ولکانیک های غرب منطقه مشاهده می شود. براساس مطالعات ژئوشیمی، اولترامافیک ها، گابروها، دایک های دیابازی و بازالت های منطقه در محدوده سری تولئیتی قرار دارند. اما آندزیت ها و داسیت های غرب منطقه درمحدوده سری کالک آلکالن (مربوط به زون فرورانش) واقع شده اند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: افیولیت سورند, سری تولئیتی, سری کالک آلکالن, N-MORB .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033372,
author = {سرخوش, فاطمه and رزم آرا فرزقی, مرتضی and عمادی کیا, وجیهه and رجبی, اعظم},
title = {مطالعات ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگهای مافیک و حدواسط افیولیت ملانژهای منطقه سورند (جنوب شرق قائن، خراسان جنوبی)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: افیولیت سورند، سری تولئیتی، سری کالک آلکالن، N-MORB .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگهای مافیک و حدواسط افیولیت ملانژهای منطقه سورند (جنوب شرق قائن، خراسان جنوبی)
%A سرخوش, فاطمه
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A عمادی کیا, وجیهه
%A رجبی, اعظم
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]