شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی،پترولوژیکی وجایگاه تکتونیکی مجموعه ولکانیکی شمال شرق بیرجند )

نویسندگان: وجیهه عمادی کیا , مرتضی رزم آرا فرزقی , اعظم رجبی , فاطمه سرخوش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: ولکانیک های منطقه شمال شرق بیرجند را سنگ های حدواسط و اسیدی (آندزیت بازالتی، آندزیت، لاتیت و داسیت) و سنگ های بازیک (بازالت و بازالت آندزیتی) تشکیل می دهند. به علت وجود یک منبع عظیم تولید ماگما (مجموعه افیولیتی شرق منطقه) و به علت آلایش های مختلف در بازه های زمانی متفاوت با تنوع سنگی وسیعی روبرو هستیم. مجموعه افیولیتی شرق منطقه ماهیت تولئیتی دارد، از سمت شرق به غرب با فاصله گرفتن از مجموعه افیولیتی و دور شدن از پوسته اقیانوسی ماهیت سنگ ها از تولئیتی به سمت کالکوآلکالن تغییر می یابد. مافیک ترین گدازه-ها در قسمت شرق منطقه قرار دارند در حالی که جریان های تکامل یافته تر در بخش غربی منطقه یافت می شوند ولی تشابه در مقادیر پایین TiO2(0.334-1.528wt%)، مقادیر (82-274ppm) Zr و مقادیر متوسط MgO (5.2- 6.2 wt%)، درگروهی از نمونه ها ی منطقه نشان دهنده ارتباط شیمیایی بین آن ها است. آنومالی منفی Nb شاخص سنگ های قاره ای است و می تواند نشان دهنده آلایش پوسته ای باشد، همچنین تهی شدگی Nb و Ti مشاهده شده در سنگ های منطقه نشان از ماگماتیسم در زون فرورانش می باشد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: بیرجند, تولئیتی, کالکوآلکالن, آلایش پوسته ای, زون فرورانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033375,
author = {عمادی کیا, وجیهه and رزم آرا فرزقی, مرتضی and رجبی, اعظم and سرخوش, فاطمه},
title = {بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی،پترولوژیکی وجایگاه تکتونیکی مجموعه ولکانیکی شمال شرق بیرجند},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: بیرجند، تولئیتی، کالکوآلکالن، آلایش پوسته ای،زون فرورانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی،پترولوژیکی وجایگاه تکتونیکی مجموعه ولکانیکی شمال شرق بیرجند
%A عمادی کیا, وجیهه
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A رجبی, اعظم
%A سرخوش, فاطمه
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]