هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی برهم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده پانکراس گاو )

نویسندگان: مهدیه نخعی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماتریکس خارج سلولی ترکیب پویا و ضروری همه بافت ها و اندام هاست. تلاش در جهت شناخت برهم کنش های ماتریکس خارج سلولی با سلول ها یکی از اهداف مهندسی بافت می باشد. هدف از این مطالعه بررسی برهم کنش بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی با ماتریکس سلول زدایی شده پانکراس گاو بود. بافت بلاستما تجمعی از سلول های تمایز نیافته است که قابلیت تقسیم و تمایز سلولی را مشابه سلول های جنینی دارا می باشد. پس از تهیه پانکراس گاو، روش های فیزیکی و شیمیایی سلول زدایی شامل انجماد و ذوب مکرر و تیمار با شویندهSDS انجام گرفت. از طرف دیگر بافت بلاستما با دو مرحله پانچ از لاله گوش خرگوش نر نیوزلندی تهیه گردید. پس از مراحل شستشو داربست های سلول زدایی شده درون حلقه ها مونتاژ و کشت داده شدند. مطالعات بافت شناسی جهت بررسی مهاجرت سلول های بافت بلاستمایی به داربست، در روزهای متفاوت پس از کشت انجام گرفت در روز 15 کشت، مهاجرت سلول ها به سمت داربست و در روز 25 چسبندگی این سلول ها به طور واضح قابل تشخیص بود . این بررسی نشان داد که ماتریکس سلول زدایی شده پانکراس می تواند دارای اثرات القاکننده مهاجرت سلول های بافت بلاستما باشد

کلمات کلیدی

, مهندسی بافت, پانکراس, بافت بلاستما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033438,
author = {نخعی, مهدیه and مهدوی شهری, ناصر and مقدم متین, مریم and بهنام رسولی, مرتضی and لاری, رویا},
title = {بررسی برهم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده پانکراس گاو},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مهندسی بافت، پانکراس، بافت بلاستما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی برهم کنش بین بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده پانکراس گاو
%A نخعی, مهدیه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقدم متین, مریم
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A لاری, رویا
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]