هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی هیستولوژیکی برهم کنش های متقابل میان بافت بلاستما و داربست سلول زدایی شده پوست خرگوش در شرایط in vitro )

نویسندگان: طیبه دهمرده قلعه نو , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مرتضی بهنام رسولی , رویا لاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه در مورد رفتار سلول ها و برهم کنش آنها با ماتریکس خارج سلولی جهت فهم بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک حائز اهمیت است. در این تحقیق از ماتریکس خارج سلولی درم پوست به عنوان داربست سه بعدی جهت بررسی رفتار سلول های بافت بلاستما استفاده گردید. بلاستما مجموعه ای از سلول های تمایز نیافته با ویژگی سلول های جنینی است که قابلیت ترمیم بافت های از دست رفته لاله گوش خرگوش را دارند. به این منظور، قطعات پوستی با استفاده از روش انجماد و ذوب سریع و شویندهSDS سلول زدایی گردیدند. سپس سلول زدایی کامل بافت توسط بررسی های بافت شناسی تأیید گردید. حلقه بلاستما نیز از پانچ لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی تهیه و به همراه داربست سلول زدایی شده، کشت داده شد. نمونه های مذکور در روزهای مختلف پس از کشت مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعات، حاکی از نفوذ سلول های بافت بلاستما از روز پنج و تشکیل ساختارهای شبه فولیکولی در اطراف موهای باقیمانده 11 روز پس از کشت بود. تحقیق اخیر نشان داد که داربست درمی پوست خرگوش، مدل سه بعدی مناسبی را برای مطالعه رفتارهای سلولی و برهم کنش سلول ها و ماتریکس خارج سلولی در شرایط in vitro فراهم می کند.

کلمات کلیدی

, بافت بلاستما, برهم کنش سلول و ماتریکس, ماتریکس درمی فاقد سلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033440,
author = {دهمرده قلعه نو, طیبه and مهدوی شهری, ناصر and مقدم متین, مریم and بهنام رسولی, مرتضی and لاری, رویا},
title = {بررسی هیستولوژیکی برهم کنش های متقابل میان بافت بلاستما و داربست سلول زدایی شده پوست خرگوش در شرایط in vitro},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بافت بلاستما، برهم کنش سلول و ماتریکس، ماتریکس درمی فاقد سلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی هیستولوژیکی برهم کنش های متقابل میان بافت بلاستما و داربست سلول زدایی شده پوست خرگوش در شرایط in vitro
%A دهمرده قلعه نو, طیبه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقدم متین, مریم
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A لاری, رویا
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]