اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی , 2012-07-02

عنوان : ( تکثیر و کلونینگ یکی از اعضا خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس )

نویسندگان: اتنا حلمی لائین , فهیمه صادق پورهروی , احمدرضا بهرامی , جعفر ذوالعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033442,
author = {حلمی لائین, اتنا and صادق پورهروی, فهیمه and بهرامی, احمدرضا and جعفر ذوالعلی},
title = {تکثیر و کلونینگ یکی از اعضا خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس},
booktitle = {اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی},
year = {2012},
location = {ساری, ايران},
keywords = {هترودوپلکس، اندونوکلئاز، تعیین توالی، آنزیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکثیر و کلونینگ یکی از اعضا خانواده اندونوکلئاز S1 از گیاه کرفس
%A حلمی لائین, اتنا
%A صادق پورهروی, فهیمه
%A بهرامی, احمدرضا
%A جعفر ذوالعلی
%J اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
%D 2012

[Download]