پنجمین کنفرانس مدیریت دانش ایران , 2013-02-19

عنوان : ( از استعاره‌ی قلمه‌زنی تا استراتژی دانش: چارچوب قلمه‌زنی دانش برای استراتژی‌سازی )

نویسندگان: محمد مهرآیین , احمدرضا کریمی مزیدی , تکتم فرمانبربرجی , مرضیه بردبار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی‌های مرتبط با پژوهش‌های انجام‌شده در باب استراتژی دانش، حاکی از پیچیدگی مفهومی کم، تمرکز محدود بر مسائل درون‌سازمانی، تأکید بیش از حد بر جنبه‌های کلان مدیریت دانش (مانند عملکرد دانشی) در مقابل جنبه‌های خرد (مانند استراتژی‌سازی) و نقش تعیین‌کننده‌ی قلمه‌زنی دانش در استراتژی‌های مدیریت دانش است. اگرچه ادبیات مدیریت استراتژیک، برای توسعه‌ی تئوری از استعاره‌های سازمانی بسیار بهره گرفته است، پژوهش‌های بسیار اندکی در مدیریت دانش وجود دارد که در نظریه‌پردازی متکی بر استعاره‌ها باشد. بنابراین این مقاله، قلمه‌زنی دانش (یک استعاره‌ی نظری جدید) را در بستر استراتژی مدیریت دانش، مورد کنکاش قرار می‌دهد. بدین منظور، نخست، مروری کلی بر ادبیات استعاره انجام شده، سپس استعاره‌ی قلمه‌زنی، معرفی و فرآیند قلمه‌زنی دانش توصیف می‌شود. در ادامه، موضوعات مهم مرتبط با استراتژی‌سازی، یعنی شکاف دانش و شکاف استراتژی مورد بحث قرار می‌گیرند که به تحلیل شکاف مشهور است. در نهایت، الزامات هنجاری استراتژیک برای استفاده از چارچوب مفهومی ارائه‌شده، در قالب پیش‌فرض‌هایی جمع‌بندی شده و با فراخوان‌هایی برای پژوهش‌های آتی، نتیجه‌گیری خواهد شد.

کلمات کلیدی

, استعاره‌ی قلمه‌زنی, استراتژی دانش, استراتژی‌سازی, تحلیل شکاف, چارچوب استراتژی دانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033491,
author = {مهرآیین, محمد and کریمی مزیدی, احمدرضا and فرمانبربرجی, تکتم and مرضیه بردبار},
title = {از استعاره‌ی قلمه‌زنی تا استراتژی دانش: چارچوب قلمه‌زنی دانش برای استراتژی‌سازی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس مدیریت دانش ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استعاره‌ی قلمه‌زنی، استراتژی دانش، استراتژی‌سازی، تحلیل شکاف، چارچوب استراتژی دانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T از استعاره‌ی قلمه‌زنی تا استراتژی دانش: چارچوب قلمه‌زنی دانش برای استراتژی‌سازی
%A مهرآیین, محمد
%A کریمی مزیدی, احمدرضا
%A فرمانبربرجی, تکتم
%A مرضیه بردبار
%J پنجمین کنفرانس مدیریت دانش ایران
%D 2013

[Download]