ICEE 2012 , 2012-05-15

عنوان : ( نوبت بندی در سیستم فراسوی MIMO-OFDMA با آنتن‌های توزیع شده مبتنی بر بیشینه‌سازی مجموع نرخ )

نویسندگان: مصطفی زینلی دستمالباف , حسین ضمیری جعفریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانال‏های مخابراتی صوتی زیر آب بدلیل تغییر پذیری محیط دارای پاشیدگی توأم زمانی و فرکانسی هستند که ارسال داده‏ها در آن را با چالش روبرو می‏سازد. در این راستا مدولاسیون چند حاملی OFDM نامزد مناسبی برای سیستم‏های مخابراتی زیر آب است. اما نظر به محدودیت پهنای باند کانال‏های زیر آب و پاسخ ضربه طولانی این کانال‏ها، مدولاسیون OFDM بدلیل استفاده از پیشوند چرخشیCP دارای کارایی مناسب پهنای باند نمی‏باشد. در این مقاله ما ساختار سیستم مخابراتی MIMO زیر آب مبتنی بر بانک فیلتر(MIMO-FB) را پیشنهاد می‏کنیم که به دلیل عدم نیاز به پیشوند چرخشی ضمن استفاده از ویژگی چند حاملی و گوناگونی فضایی دارای کارایی پهنای باند بهتری نسبت به سیستم MIMO-OFDM می‏باشد.

کلمات کلیدی

, بانک فیلتر, کارایی پهنای باند, مخابرات صوتی زیر آب, MIMO-OFDM و MIMO-FB
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033528,
author = {زینلی دستمالباف, مصطفی and ضمیری جعفریان, حسین},
title = {نوبت بندی در سیستم فراسوی MIMO-OFDMA با آنتن‌های توزیع شده مبتنی بر بیشینه‌سازی مجموع نرخ},
booktitle = {ICEE 2012},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بانک فیلتر، کارایی پهنای باند، مخابرات صوتی زیر آب، MIMO-OFDM و MIMO-FB},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نوبت بندی در سیستم فراسوی MIMO-OFDMA با آنتن‌های توزیع شده مبتنی بر بیشینه‌سازی مجموع نرخ
%A زینلی دستمالباف, مصطفی
%A ضمیری جعفریان, حسین
%J ICEE 2012
%D 2012

[Download]