همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین , 2013-02-28

عنوان : ( بررسی اثرات نهاده های شیمیایی کشاورزی بر محیط زیست )

نویسندگان: زهرا نجاتی مقدم , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیامدهای ناگوار زیست محیطی که جهان کنونی با آن رو به روست ناشی از برخورد غیرمعقول انسان با محیط زیست و استفاده از منافع پایه است به طوری‌که به جای ژرف‌اندیشی و در نظرگیری منافع درازمدت، با هجوم بی‌وقفه و تاراج منابع، عواید کوتاه‌مدت را ترجیح داده و با تداوم این خط مشی، مسیر قهقرایی و زوال آن را برای خویش رقم زده است. از سوی دیگر رشد فزاینده جمعیت مستلزم غذای بیشتر و در نهایت استفاده از کودهای شیمیایی اجتناب‌ناپذیر است (رحمانی، 1389: 65). امروزه در کشور مادر مصرف نهاده‌های شیمیایی، کودها و سموم که یکی از دستاوردهای کشاورزی رایج است نوعی تجدید نظر در حال جریان است، زیرا مشکلات زیست‌محیطی، کاهش تنوع زیستی، سلامت بوم نظام‌ها و کاهش کیفیت و بالاخره اثر سود آن‌ها بر سلامت انسان غیرقابل انکار است. بدون تردید برای جایگزین آن‌ها لازم است از اصول بوم‌شناختی در قالب کشاورزی جایگزین استفاده کرد. البته به کارگیری این اصول نیاز به آگاهی دقیق از روابط بیولوژیکی موجود زنده و درک صحیح استفاده از آن‌ها دارد (کوچکی و دیگری، 1387: 610و609). روش این تحقیق توصیفی تحلیلی است واطلاعات مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه ای واینترنتی تهیه شده است. هدف مقاله نیز از یک سو بررسی اثرات زیست‌محیطی نهاده‌های پربازه کشاورزی و از سوی دیگر ارائه راهکار در جهت بهبود مشکلات زیست‌محیطی این نهاده‌ها است. وسعس شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا می‌توان از اثرات مخرب نهاده‌های پربازه کشاورزی بر روی محیط زیست کاست؟

کلمات کلیدی

, نهاده‌های شیمیایی, آلودگی زیست محیطی, اصول بوم‌شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033597,
author = {نجاتی مقدم, زهرا and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {بررسی اثرات نهاده های شیمیایی کشاورزی بر محیط زیست},
booktitle = {همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {نهاده‌های شیمیایی، آلودگی زیست محیطی، اصول بوم‌شناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات نهاده های شیمیایی کشاورزی بر محیط زیست
%A نجاتی مقدم, زهرا
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
%D 2013

[Download]