همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( مقایسه تطبیقی عقلانیت در اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , سحر محمدی , شیما ویسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم عقلانیت از مفاهیم محوری و پر کاربرد در بسیاری از نظریه های مطرح در اقتصاد است. عقلانیت یک پیش فرض فلسفی و ارزشی است، که تاثیر قابل توجهی بر رفتار اقتصادی افراد در جامعه و در نتیجه بر علم اقتصاد دارد. به طورکلی عقلانیت راه شناختها و اندیشه های توصیف شده از راه عقل را بیان می کند. فرض «رفتار عقلانی» نقش مهمی در علم اقتصاد مدرن ایفا می کند. رفتار انسان ها عقلانی فرض می شوند، و در این فرض، توصیف رفتار عقلانی، نهایتا با توصیف رفتار واقعی تفاوت چندانی ندارد. رفتار عقلایی در ادبیات اقتصادی بیشتر به معنای پی روی ازمنافع شخصی است که همزمان با عرصه گزینش انتخاب ها نیز سازگار باشد با این هدف که بتواند در جهت حداکثر کردن رفاه بر اساس برخی ازتعاریف کلی رفاه به صورت مقداری، مثمر ثمر واقع شود. در این مطالعه به بررسی عقلانیت از دیدگاه کلاسیک و اسلام پرداخته شده است که نتایج حاکی از آن است که عقلانیت اسلامی، عقلانیت تعدیل یافته است که در تابع مطلوبیت خود علاوه بر منافع دنیوی، منافع اخروی را نیز وارد می کند. و کلاسیک ها که علاوه بر منافع فرد، به منافع جمع توجه داشتند و به عواطف و احساسات نیز اهمیت می دادند.

کلمات کلیدی

, اقتصاد اسلامی, روشنفکران دینی, اقتصاد کلاسیک, عقلانیت, نفع شخصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033626,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and محمدی, سحر and ویسی, شیما},
title = {مقایسه تطبیقی عقلانیت در اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {اقتصاد اسلامی، روشنفکران دینی، اقتصاد کلاسیک، عقلانیت، نفع شخصی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تطبیقی عقلانیت در اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A محمدی, سحر
%A ویسی, شیما
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]