همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( بررسی ارتباط رشد و توزیع درآمد جاری از دیدگاه اسلام )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , محمدعلی ابوترابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقدم رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد همواره یکی از مهمترین دغدغه‏های اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. مجادلات ایدئولوژیکی، مباحثات علمی و نیز چالش‏های سیاستگذاری در این موضوع در دهه‏های اخیر گسترش یافته و بخش قابل توجهی از ادبیات را به خود اختصاص می‏دهد. نظریات مختلفی در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که ضمن توجه نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای شناساندن رابطه این دو داشتند. این نوشتار به تبیین دیدگاه اسلام در این رابطه می‏پردازد. با توجه به اینکه اسلام عدالت توزیعی را در جامعه به عنوان هدف و عامل سعادت انسان می‏داند و رشد را تنها به عنوان ابزاری در جهت نیل به آن پذیرفته است، نظریاتی را که رشد را بر توزیع مقدم می‌دانند رد کرده و با معرفی راهکارهایی برای توزیع درآمد (گسترش روابط کاری، زهد، زکات، ارث، پرهیز از اسراف، توجه به پیامدهای خارجی و شفافیت در معامله)، بیان می‏دارد که اساساً تعارضی بین رشد و توزیع درآمد وجود ندارد. در عین حال، از منظر دین اسلام، توزیع عادلانه درآمد در مقایسه با رشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

کلمات کلیدی

, توزیع درآمد, رشد اقتصادی, اقتصاد اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033627,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and ابوترابی, محمدعلی},
title = {بررسی ارتباط رشد و توزیع درآمد جاری از دیدگاه اسلام},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {توزیع درآمد، رشد اقتصادی، اقتصاد اسلامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط رشد و توزیع درآمد جاری از دیدگاه اسلام
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A ابوترابی, محمدعلی
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]