همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( بررسی نقش کسب و کارهای خانگی در توسعه اشتغال و حمایت از تولید ملّی بر مبتنی بر توصیه های اسلام )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمد سیدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کسب و کارهای خانگی از بخش‌های حیاتی فعالیت های اقتصادی کشورهای پیشرفته می باشند که از نظر ایجاد شغل، نوآوری در عرضه محصول یا خدمات ، موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع و اقتصاد هر کشور می شوند. کسب و کارهای خانگی رشد فزاینده و قابل توجهی داشته و نقش مهمی در تولید ناخالص ملّی کشورهای پیشرفته صنعتی دارا است.با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان سال « تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ى ایرانى » اهمیت این موضوع آشکارتر می‌شود . هدف از این مقاله بررسی کسب و کارهای خانگی با توجه به دیدگاه دین اسلام و روایات ائمه اطهار)ع( در مورد کسب و کار و حمایت از تولید داخلی و مشاهدات و تجربه ی سایر کشورها در این زمینه و اثر آن بر توسعه اشتغال و تقویت تولید ملّی و ارائه راهکارها و پیشنهادات سیاستی برای حمایت و توسعه ی این نوع کسب و کارها می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی-اسنادی بوده و به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز تحقیق در این پژوهش، از روش مطالعات کتابخانه ای(از مطالعه اسناد و منابع موجود داخلی و خارجی استفاده شده‌است) ساختاریافته برای پاسخ گویی به مساله تحقیق استفاده شده‌است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده ی این است که کسب و کار خانگی از طریق ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی برای افراد جویای کار بویژه زنان و جوانان ،از یک سو اشتغال را در سطح جامعه افزایش می‌دهد و از سوی دیگر حمایت و تقویت تولید ملّی را نیز به همراه دارد.

کلمات کلیدی

, کار, کسب و کار خانگی , اشتغال , تولید ملّی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033628,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and سیدحسینی, سیدمحمد},
title = {بررسی نقش کسب و کارهای خانگی در توسعه اشتغال و حمایت از تولید ملّی بر مبتنی بر توصیه های اسلام},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {کار، کسب و کار خانگی ، اشتغال ، تولید ملّی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش کسب و کارهای خانگی در توسعه اشتغال و حمایت از تولید ملّی بر مبتنی بر توصیه های اسلام
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A سیدحسینی, سیدمحمد
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]