جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (89), شماره (89), سال (2013-2) , صفحات (125-149)

عنوان : ( پیامدهای فلسفی حرکت جوهری در مسائل نفس و تکامل آن )

نویسندگان: فاطمه عابدینی , عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم‌ترین نظریه‌های فلسفی که تأثیر شگرف در برخی مسائل فلسفی بر جای نهاده است نظریه حرکت جوهری است. این نظریه، نظریه جامعی است که منظری جدید بر بسیاری از مسایل فلسفی می‌گشاید، از جمله این مسائل، مسئله حرکت نفس است که صدرا بر خلاف فلاسفه پیشین، آن را از نوع حرکت جوهری (ذاتی) دانست. حرکت جوهری نفس از آن روی مهم است که دارای نتایجی است که اکثر آن‌ها تبیین عقلانی مسائل قبر و قیامت است. آن چه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است استخراج نتایج مهم این حرکت از قبیل: جسمانیت نفس در ابتدای حدوث، اجتماع حدوث و ابدیت نفس، حل مشکل ثنویت نفس و بدن، تکون تدریجی نفس، اختلاف نوعی انسان‌ها به حسب باطن، اتحاد نفس با عقل فعال، مرگ طبیعی و حق بودن آن، محال بودن تناسخ، انواع تجرد برزخی و عقلانی نفس، بقای نفوس بعد از مرگ، معاد جسمانی، حشر، صراط و خلود کفار در عذاب است.

کلمات کلیدی

, حرکت جوهری نفس, حدوث جسمانی, تجرد برزخی, تجرد عقلانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033709,
author = {عابدینی, فاطمه and جوارشکیان, عباس},
title = {پیامدهای فلسفی حرکت جوهری در مسائل نفس و تکامل آن},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2013},
volume = {89},
number = {89},
month = {February},
issn = {2008-9112},
pages = {125--149},
numpages = {24},
keywords = {حرکت جوهری نفس، حدوث جسمانی، تجرد برزخی، تجرد عقلانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیامدهای فلسفی حرکت جوهری در مسائل نفس و تکامل آن
%A عابدینی, فاطمه
%A جوارشکیان, عباس
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2013

[Download]