پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2012-05-15

عنوان : ( برآورد اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S برای زلزله سال 1382 بم )

نویسندگان: علی ریاحی , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ویژگی های مهم زلزله سال 1382 بم، اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S می باشد. در این مطالعه سعی شد تا ندت زمانی که طول می کشد تا هریک از امواج P و S به ایستگاه شتابنگار BAM برسد با استفاده از مدل سرعتی سه بعدی منطقه محاسبه شود. سپس اختلاف این دو زمان برای فاصله های کانونی محاسبه شده در برخی مطالعات را با آنچه در شتابنگاشت BAM مشاهده شده است مقایسه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اختلاف زمانی حاصل از فاصله رومرکزی 5 کیلومتر نسبت به ایستگاه BAM و در عمق 7 کیلومتری تطابق نزدیکتری با واقعیت دارد.

کلمات کلیدی

, زازاه بم, اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S, فاصله کانونی, مدل سرعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033727,
author = {ریاحی, علی and صادقی, حسین and حسینی, سیدکیوان},
title = {برآورد اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S برای زلزله سال 1382 بم},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زازاه بم، اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S، فاصله کانونی، مدل سرعتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S برای زلزله سال 1382 بم
%A ریاحی, علی
%A صادقی, حسین
%A حسینی, سیدکیوان
%J پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2012

[Download]