سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی , 2012-05-17

عنوان : ( ناهمسانگردی و جریان بحرانی در ابررسانای MgB2 آلاییده به روغن سیلیکون )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , سید محمد فهیمی  , بهنام آزادگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر ناهمسانگردی روی چگالی جریان بحرانی در یک نمونه حجمی چند بلوری از ابررسانای MgB2 آلاییده با روغن سیلیکون بررسی شد. بر مبنای نظریه ناهمسانگردی، میخکوبش مرزدانه ای و نظریه تراوش، داده های تجربی چگالی جریان بحرانی تحلیل و بررسی گردید. ضریب ناهمسانگردی و احتمال بحرانی محاسبه شدند. نتایج نشان می دهد که با افزایش دما احتمال بحرانی افزایش و ضریب ناهمسانگردی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

ابررسانای MgB2؛ چگالی جریان بحرانی؛ ناهمسانگردی؛ نظریه تراوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033734,
author = {قربانی, شعبان رضا and سید محمد فهیمی  and بهنام آزادگان},
title = {ناهمسانگردی و جریان بحرانی در ابررسانای MgB2 آلاییده به روغن سیلیکون},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی},
year = {2012},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {ابررسانای MgB2؛ چگالی جریان بحرانی؛ ناهمسانگردی؛ نظریه تراوش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ناهمسانگردی و جریان بحرانی در ابررسانای MgB2 آلاییده به روغن سیلیکون
%A قربانی, شعبان رضا
%A سید محمد فهیمی 
%A بهنام آزادگان
%J سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی
%D 2012

[Download]