اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2013-03-10

عنوان : ( ارزیابی چرخه حیات راهکاری برای مطالعه اثرات زیست محیطی فعالیت های کشاورزی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار )

نویسندگان: سرور خرم دل , سمانه زیرک کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های مختلفی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های مختلف کشاورزی وجود دارد که کارکردهای زیست محیطی و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام های زراعی را مورد بررسی قرار می دهند. شش روش مهم برای ارزیابی کارکردهای فعالیت های مختلف شامل اثرات زیست محیطی شامل نقشه-برداری خطرات زیست محیطی، ارزیابی چرخة حیات (LCA)، ارزیابی اثرات زیست محیطی، سیستم چندعاملی، رهیافت برنامه نویسی خطی چندگانه و شاخص های زیست محیطی- کشاورزی می باشند. در این میان، LCA، روشی مناسب برای ارزیابی فعّالیّت های کشاورزی می باشد که با استفاده از محاسبه و ارزیابی دو مؤلفه میزان مصرف منابع و انتشار انواع آلاینده ها نظام را مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف از این رویکرد، بررسی اثرات زیست محیطی تولید، استفاده و دفع محصولات مختلف می باشد. انواع گروه‌های مؤثر مورد استفاده برای ارزیابی چرخة حیات در فعّالیّت های کشاورزی شامل توانایی بالقوه تخلیه منابع غیرزنده، تغییر کاربری اراضی، تغییر اقلیم، ایجاد سمیّت، اسیدی شدن/ شور شدن اراضی و اوتریفیکاسیون هستند. پس از محاسبه LCA که در چهار مرحله تعریف اهداف و حوزة عمل مطالعه، ممیزی چرخة حیات، ارزیابی تأثیر چرخة حیات و تلفیق و تفسیر نتایج تعیین می شود، می توان نظام های مختلف را بدقت ارزیابی و نظام مناسب را با توجه به کاهش تخلیه منابع و حفظ محیط زیست انتخاب نمود.

کلمات کلیدی

, ارزیابی اثرات زیست محیطی, ارزیابی چرخه حیات, انتشار آلودگی, توسعه پایدار, مصرف منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033741,
author = {خرم دل, سرور and سمانه زیرک کاخکی},
title = {ارزیابی چرخه حیات راهکاری برای مطالعه اثرات زیست محیطی فعالیت های کشاورزی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی اثرات زیست محیطی، ارزیابی چرخه حیات، انتشار آلودگی، توسعه پایدار، مصرف منابع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی چرخه حیات راهکاری برای مطالعه اثرات زیست محیطی فعالیت های کشاورزی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار
%A خرم دل, سرور
%A سمانه زیرک کاخکی
%J اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2013

[Download]