روانپزشکی کودک و نوجوان , 2012-10-08

عنوان : ( بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان )

نویسندگان: پروین احمدی , جواد صالحی فدردی , زهره سپهری شاملو ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلامت معنوی والدین، سلامت روان فرزندان

کلمات کلیدی

, سلامت معنوی والدین, سلامت روان فرزندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033792,
author = {پروین احمدی and صالحی فدردی, جواد and سپهری شاملو, زهره},
title = {بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان},
booktitle = {روانپزشکی کودک و نوجوان},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {سلامت معنوی والدین، سلامت روان فرزندان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان
%A پروین احمدی
%A صالحی فدردی, جواد
%A سپهری شاملو, زهره
%J روانپزشکی کودک و نوجوان
%D 2012

[Download]