سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز، بیابان , 2013-03-06

عنوان : ( ارزیابی توان اکولوژیک دشت ساریان برای کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) )

نویسندگان: الناز معمارباشی , علی باقرزاده چهارجویی , کمال الدین ناصری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اولویت کاربری های مرتعداری و کشاورزی برای دشت ساریان باخرز تعیین و با یکدیگر مقایسه شدند و راهکارهایی برای بهبود کارآیی کاربری ها در جهت انطباق با اصول اکولوژِیک و آمایش سرزمین ارایه شد.

کلمات کلیدی

, ارزیابی توان اکولوژیک, فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP), کاربری کشاورزی و مرتعداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033853,
author = {الناز معمارباشی and علی باقرزاده چهارجویی and ناصری, کمال الدین},
title = {ارزیابی توان اکولوژیک دشت ساریان برای کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)},
booktitle = {سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز، بیابان},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ارزیابی توان اکولوژیک، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، کاربری کشاورزی و مرتعداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی توان اکولوژیک دشت ساریان برای کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
%A الناز معمارباشی
%A علی باقرزاده چهارجویی
%A ناصری, کمال الدین
%J سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز، بیابان
%D 2013

[Download]