فضای جغرافیایی, دوره (12), شماره (40), سال (2013-1) , صفحات (25-47)

عنوان : ( ارزیابی فرصت ها و چالش های شئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی )

نویسندگان: هادی اعظمی , علی اکبر دبیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آسیای مرکزی یکی از مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد. این منطقه که شامل 5 کشور مسلمان ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان می‌باشد، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991م. بر نقشه جغرافیای سیاسی جهان ظاهر گشت. شکل‌گیری این منطقه ژئوپلیتیکی در شمال شرقی ایران و دارا بودن مرزهای طولانی آبی– خاکی با کشورهای این منطقه به همراه برخی از ویژگی های داخلی و بین المللی، فرصت ها و چالش‌های متعددی را پیش روی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران قرار داده است. در این میان فرصت ها و چالش های ژئوپلیتیکی به دلیل ماهیت جغرافیایی و دوام و پایداری بیشتر، از اهمیت دو چندانی بر خوردار هستند. شناسایی این عوامل می‌تواند زمینه مناسبی را برای طراحی یک راهبرد کارآمد در این منطقه فراهم سازد. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی عوامل ژئوپلیتیکی موثر در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی به طبقه بندی آنها از نوع فرصت و تهدید و همچنین عواملی با ویژگی های دوگانه (فرصت- تهدید) پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, آسیای مرکزی, جمهوری اسلامی ایران, فرصت ژئوپلیتیکی, چالش ژئوپلیتیکی, منطقه ژئوپلیتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033856,
author = {اعظمی, هادی and دبیری, علی اکبر},
title = {ارزیابی فرصت ها و چالش های شئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی},
journal = {فضای جغرافیایی},
year = {2013},
volume = {12},
number = {40},
month = {January},
issn = {1735-322X},
pages = {25--47},
numpages = {22},
keywords = {آسیای مرکزی، جمهوری اسلامی ایران، فرصت ژئوپلیتیکی، چالش ژئوپلیتیکی، منطقه ژئوپلیتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی فرصت ها و چالش های شئوپلیتیکی ایران در آسیای مرکزی
%A اعظمی, هادی
%A دبیری, علی اکبر
%J فضای جغرافیایی
%@ 1735-322X
%D 2013

[Download]