اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست , 2013-02-11

عنوان : ( شبیه سازی عددی و مقایسه تاثیر عوامل مختلف در احتراق متان و گازوییل و اندازه گیری میزان محصولات احتراق و آلاینده ها )

نویسندگان: علی بهاری , محمد مقیمان , نیما مختاری اسکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به تحلیل و بررسی تاثیر نوع سوخت متان و گازوییل روی پارامترهای احتراق پرداخته و همچنین تاثیر تابش ، پیش گرم سوخت و هوا ، و تاثیر تغییر نسبت هم ارزی سوخت روی دمای ماکزیمم و میزان آلاینده ها و محصولات احتراق ، مورد FLUENT بررسی قرار می گیرد. جهت تعیین مناسب ترین مدل برای نمایش ویژگی های توربولانسی جریان از نرم افزار 6.3 و مدل احتراقی مگنسن استفاده گردیده است . نتایج حاصل از تحلیل حاکی از آن است که k-ε RNG و مدل توربولانسی 1 درصد بیشتر است . همچنین / ماکزیمم دمای شعله احتراق متان در مقایسه با ماکزیمم دمای شعله احتراق گازوییل حدود 11 سوخت متان در NOx بیشتر بودن ورتکس رنکین در احتراق متان باعث اختلاط بهتر سوخت و هوا می گردد . کسر جرمی هندسه مورد بررسی حدود 3 برابر میزان تولیدی در مقایسه با سوخت گازوییل است . در صورتیکه میزان دوده تولید شده در احتراق سوخت گازوییل حدود 10 برابر میزان دوده تولید شده در احتراق سوخت متان بدست آمده است. بعلاوه در مورد مقایسه در احتراق سوخت گازوییل به ترتیب 1.5 و N و 2 CO میزان غلظت محصولات احتراق می توان گفت که ماکزیمم کسر جرمی 2 در احتراق سوخت متان 1.83 برابر سوخت گازوییل H2O 1 برابر سوخت متان بوده در حالیکه میزان ماکزیمم کسر جرمی برآورد گردیده است.

کلمات کلیدی

, مدلسازی احتراق , مدل احتراقی مگنسن, اندازه گیری آلاینده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033861,
author = {علی بهاری and مقیمان, محمد and نیما مختاری اسکی},
title = {شبیه سازی عددی و مقایسه تاثیر عوامل مختلف در احتراق متان و گازوییل و اندازه گیری میزان محصولات احتراق و آلاینده ها},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدلسازی احتراق - مدل احتراقی مگنسن- اندازه گیری آلاینده ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی و مقایسه تاثیر عوامل مختلف در احتراق متان و گازوییل و اندازه گیری میزان محصولات احتراق و آلاینده ها
%A علی بهاری
%A مقیمان, محمد
%A نیما مختاری اسکی
%J اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
%D 2013

[Download]