ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04

عنوان : ( بررسی ارتباط دلبستگی شغلی مدیران، اعضای هیأ ت علمی و کارکنان با ابعاد جو سازمانی دانشکد ه های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور )

نویسندگان: مهدی طالب پور , فرشاد امامی , حمیدرضا طاهر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

7. طالب پور، مهدی . امامی، فرشاد . ( 1386 )بررسی ارتباط دلبستگی شغلی مدیران، اعضای هیأ ت علمی و کارکنان با ابعاد جو سازمانی دانشکد ه های تربیت بدنی سراسر کشور. پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی . مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی. کیش.

کلمات کلیدی

, دلبستگی شغلی, جو سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033883,
author = {طالب پور, مهدی and فرشاد امامی and حمیدرضا طاهر},
title = {بررسی ارتباط دلبستگی شغلی مدیران، اعضای هیأ ت علمی و کارکنان با ابعاد جو سازمانی دانشکد ه های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2008},
location = {کیش, ايران},
keywords = {دلبستگی شغلی; جو سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط دلبستگی شغلی مدیران، اعضای هیأ ت علمی و کارکنان با ابعاد جو سازمانی دانشکد ه های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور
%A طالب پور, مهدی
%A فرشاد امامی
%A حمیدرضا طاهر
%J ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2008

[Download]