نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , 2012-12-20

عنوان : ( عملکرد الگوریتم بهینه سازی اکسترمال در بهینه سازی تقطیع تصاویر پزشکی )

نویسندگان: عطّیه غریب , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , احد هراتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم بهینه سازی اکسترمال یک الگوریتم تکاملی جستجوی محلی است که از طبیعت الهام گرفته است. در این کار، هدف نشان دادن جایگاه این الگوریتم در پردازش تصویر، برای تقطیع تصاویر پزشکی است که از تصاویر MRI مغز به عنوان نمونه های مورد آزمایش استفاده شده است. در این نوع تقطیع، ابتدا یک تابع انرژی جدید برای نواحی تصویر تعریف شده و سپس با بهره برداری از تابع انرژی در مدل مارکوف برای پیکسل ها عملکرد الگوریتم بهبود یافته تا با بهینه سازی توابع انرژی، تصاویر ناحیه بندی شده ای که شامل تعداد نواحی مورد نیاز است به دست آید. با اعمال عملیات کاهش رنگ، تصاویر بیش از حد ناحیه بندی شده به عنوان ورودی به الگوریتم داده می شوند، سپس در هر مرحله نواحی کم ارزش تر با توجه به تابع احتمال انتخاب شده و با نواحی مشابه همسایه ادغام می شوند. پیکسل های کم ارزشتر نیز با احتمال بیشتری انتخاب شده و تغییر می کنند تا آنجا که شبکه تصویر به تغییرات حساس شده و تغییر کوچکی در مقدار هر پیکسل باعث تغییرات بزرگی در شبکه تصویر می گردد که به این پدیده بهمن می گویند. نتایج شهودی نشان می دهد که با دادن تعداد کلاس های نهایی، الگوریتم قادر است بر اساس توابع انرژی تعریف شده نتایج تقطیع متناسب را تولید کند.

کلمات کلیدی

, الگوریتم بهینه سازی اکسترمال, تقطیع تصاویر MRI مغز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033900,
author = {غریب, عطّیه and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and هراتی, احد},
title = {عملکرد الگوریتم بهینه سازی اکسترمال در بهینه سازی تقطیع تصاویر پزشکی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم بهینه سازی اکسترمال، تقطیع تصاویر MRI مغز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عملکرد الگوریتم بهینه سازی اکسترمال در بهینه سازی تقطیع تصاویر پزشکی
%A غریب, عطّیه
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A هراتی, احد
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
%D 2012

[Download]