آموزه های حقوق کیفری, دوره (1), شماره (3), سال (2012-7) , صفحات (51-78)

عنوان : ( نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعی )

نویسندگان: محمدحسن حائری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , سیده قدسیه موسوی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو مقوله محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث برانگیز بوده و در باب ماهیت آها میان فقها اختلاف مشاهده می شود. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به تعریفی متقن از این دو مقاله دست یافت که مطابق آن مجازات محارب موارد مذکور در آیه محاربه و مجازات مفسد( غیر محارب و غیر موجبات حد یا قصاص) به دلیل عدم وجود نص تعزیر می باشد که بنا بر صلاحدید حاکم اسلامی مجازات متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانون گذار با دیدگاهی توسعه ای در عرصه های گوناگون تبلور یافته اند. بخش عمده عنوان محاربه و افساد فی الارض در جرایم علیه امنیت مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی شود. وجود این جرم انگاری به دلیل اختلاط مفاهیم محاربه و بغی می باشد. حال آنکه محاربه جرم عمومی بوده و بغی خروج علیه حاکمیت است و هر کدام در فقه مجازات مربوط به خود را دارند. بدین سان جرایم علیه نظام سیاسی هیچ سنخیتی با ارکان محاربه و افساد فی الارض ندارند.

کلمات کلیدی

, جرم سیاسی, محاربه, افساد فی الارض,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033905,
author = {حائری, محمدحسن and قبولی درافشان, سیدمحمدتقی and موسوی مشهدی, سیده قدسیه},
title = {نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعی},
journal = {آموزه های حقوق کیفری},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {July},
issn = {2251-9351},
pages = {51--78},
numpages = {27},
keywords = {جرم سیاسی، محاربه، افساد فی الارض، بغی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی نو در رابطه جرم سیاسی با مفاهیم محاربه افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعی
%A حائری, محمدحسن
%A قبولی درافشان, سیدمحمدتقی
%A موسوی مشهدی, سیده قدسیه
%J آموزه های حقوق کیفری
%@ 2251-9351
%D 2012

[Download]