فقه و اصول, دوره (92), شماره (92), سال (2013-4) , صفحات (133-158)

عنوان : ( باز خوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی )

نویسندگان: سیده قدسیه موسوی مشهدی , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , محمدحسن حائری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قانون مجازات اسلامی عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی تحت عنوان محاربه گرد آمده است این در حالی است که در فقه درباره ی ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لیکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن محاربه عبارت از قصد ارعاب مردم با به کارگیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس آین دیدگاه عنوان محاربه توسعه ی مفهومی یافته و محاربه اعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آم که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملا منطبق می باشند. لیکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده ی تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.

کلمات کلیدی

, محاربه, سلاح, جرایم علیه نظم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033909,
author = {موسوی مشهدی, سیده قدسیه and قبولی درافشان, سیدمحمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {باز خوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی},
journal = {فقه و اصول},
year = {2013},
volume = {92},
number = {92},
month = {April},
issn = {2008-9139},
pages = {133--158},
numpages = {25},
keywords = {محاربه، سلاح، جرایم علیه نظم عمومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T باز خوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی
%A موسوی مشهدی, سیده قدسیه
%A قبولی درافشان, سیدمحمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2013

[Download]