پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2012-05-15

عنوان : ( آنالیز امواج لرزه ای Passive بعنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربنی در جنوب غرب ایران )

نویسندگان: حوریه کاتبی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , سید حمید سیدین , محمد رضا سکوتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشات امواج لرزه ای Passive نشان می دهند که انرژی سیگنال های با فرکانس پایین 6-1 هرتز در بالای مخزن هیدروکربن افزایش و به سمت لبه های آن کاهش می یابند و ما می توانیم به عنوان مشخصه ی لرزه ای در اکتشاف هیدروکربنها از آنها استفاده نماییم. از اینرو ما این بررسی را بر روی امواج لرزه ای Passive در بک میدان نفتی در جنوب غرب ایران انجام داده ایم. داده ها توسط یک شبکه لرزه نگاری شامل 5 ایستگاه به مدت 16 ماه رکورد شده اند. طیف مولفه های قائم و افقی و مشخصه SA-IZ کلیه رکوردها در 5 ایستگاه محاسبه و بررسی شده است. نتایج وجود ناهنجاری طیفی در فرکانس 2-4 هرتز را در بالای مخزن (ایستگاه5) نشان میدهند. همچنین نسبت طیف مولفه قائم به افقی را در هر ایستگاه محاسبه کرده ایم. مقایسه مقدار این مشخصه در ایستگاه ها تفاوت قابل توجه V/H را در بالای مخزن نسبت به موقعیت های اطراف آن نشان نمی دهد.

کلمات کلیدی

, لرزه نگاری, PAssive, فرکانس پایین, نشانگر, هیدروکربن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033910,
author = {کاتبی, حوریه and حسینی, سیدکیوان and صادقی, حسین and سید حمید سیدین and محمد رضا سکوتی},
title = {آنالیز امواج لرزه ای Passive بعنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربنی در جنوب غرب ایران},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لرزه نگاری، PAssive، فرکانس پایین، نشانگر، هیدروکربن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز امواج لرزه ای Passive بعنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربنی در جنوب غرب ایران
%A کاتبی, حوریه
%A حسینی, سیدکیوان
%A صادقی, حسین
%A سید حمید سیدین
%A محمد رضا سکوتی
%J پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2012

[Download]