پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15

عنوان : ( بررسی شاخصهای تنوع و غنا در مراتع اصلاح شده توسط عملیات کپه کاری (مطالعه موردی: مراتع شمال خراسان) )

نویسندگان: محسن فعال فیض آبادی , رمضان ذاکری , محمد فرزام , حامد سنگونی , محمد بابائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با در نظر گرفتن فرسایش موجود در مراتع و سیر قهقرایی پوشش گیاهی استفاده از روشهای اصلاح مرتع امری ضروری است . در این میان آگاهی از عواقب ناشی از احداث این چاله ها بر تنوع زیستی و کیفیت پوشش گیاهی در خشکسالی ها نادیده انگاشته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که چاله های حاصل از کپه کاری باعث کاهش کیفیت پوشش می شود و و ذر خشکسالی ها محل مناسبی برای استقرار گیاهان مهاجم می شود.

کلمات کلیدی

, غنا و تنوع , مراتع اصلاح شده, کپه کاری, شمال خراسان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033915,
author = {فعال فیض آبادی, محسن and ذاکری, رمضان and فرزام, محمد and سنگونی, حامد and بابائی, محمد},
title = {بررسی شاخصهای تنوع و غنا در مراتع اصلاح شده توسط عملیات کپه کاری (مطالعه موردی: مراتع شمال خراسان)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2012},
location = {بروجرد, ايران},
keywords = {غنا و تنوع ، مراتع اصلاح شده، کپه کاری، شمال خراسان،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شاخصهای تنوع و غنا در مراتع اصلاح شده توسط عملیات کپه کاری (مطالعه موردی: مراتع شمال خراسان)
%A فعال فیض آبادی, محسن
%A ذاکری, رمضان
%A فرزام, محمد
%A سنگونی, حامد
%A بابائی, محمد
%J پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2012

[Download]