سومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ی ایران , 2013-04-10

عنوان : ( بررسی اثر حضور گسترده نیروگاه های بادی در بازار برق با استفاده از مدل کورنات )

نویسندگان: مهدی شریعتی سرچشمه , مجید علومی بایگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تأثیر حضور گسترده نیروگاه های بادی بر بازار برق با استفاده از مدل کورنات مورد مطالعه قرار گرفته است. برای اینکار تعادل کورنات تحت عدم قطعیت، در یک بازار از نوع حوضچه توان، مدل شده است. در این مدل سازی از اثر قیود انتقال صرف نظر شده است. برای بدست آوردن تقطه تعادل کورنات، ابتدا از قیود تولید صرف نظر می شود و یک حل بسته برای بدست آوردن نقطه تعادل بازار در حضور نیروگاه های بادی ارائه می شود. سپس قیود تولید در نظر گرفته می شود و با ارائه یک الگوریتم ابتکاری، نقطه تعادل کورنات محاسبه می گردد. در انتها مدل ارائه شده به یک سیستم قدرت اعمال و تأثیر حضور گسترده نیروگاه های بادی بر بازار برق بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, نیروگاه های بادی, نقطه ی تعادل, بازار برق, مدل کورنات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033968,
author = {شریعتی سرچشمه, مهدی and علومی بایگی, مجید},
title = {بررسی اثر حضور گسترده نیروگاه های بادی در بازار برق با استفاده از مدل کورنات},
booktitle = {سومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ی ایران},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نیروگاه های بادی، نقطه ی تعادل، بازار برق، مدل کورنات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر حضور گسترده نیروگاه های بادی در بازار برق با استفاده از مدل کورنات
%A شریعتی سرچشمه, مهدی
%A علومی بایگی, مجید
%J سومین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ی ایران
%D 2013

[Download]